Konference o rozvoji sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo již druhou konferenci projektu Rozvoj systému sociálních služeb, který řeší budoucnost a rozvoj sociálních služeb formou návrhů a doporučení pro legislativní a metodické změny, které by měly přispět k celkovému zkvalitnění této oblasti.

Jedním z klíčových témat, které na konferenci zaznělo, je péče o osoby s poruchou autistického spektra. Mluvilo se o činnostech probíhajících v rámci odborných skupin zaměřených na řešení této problematiky a o jejich konkrétních výstupech a jaký dopad budou mít na současný stav.

Číst více