Tvorba materiálně technického standardu pro osoby s PAS

Jedním z cílů projektu Rozvoj systému sociálních služeb je připravit řešení materiálně-technického zajištění a personálního zabezpečení sociálních služeb, vytvořením „Materiálně-technického a personálního standardu sociálních služeb pro osoby s PAS“. Ten bude mít podobu metodického doporučení pro poskytovatele sociálních služeb a krajské registrátory. Na jeho podobě pracuje expertní skupina, která je složena z řad odborníků ze sociálních služeb, lékařů, úředníků státní správy a členů odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, která byla ustavena při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZP) Úřadu vlády České republiky.

Číst více