Tvorba materiálně technického standardu pro osoby s PAS

Jedním z cílů projektu Rozvoj systému sociálních služeb je připravit řešení materiálně-technického zajištění a personálního zabezpečení sociálních služeb, vytvořením „Materiálně-technického a personálního standardu sociálních služeb pro osoby s PAS“. Ten bude mít podobu metodického doporučení pro poskytovatele sociálních služeb a krajské registrátory. Na jeho podobě pracuje expertní skupina, která je složena z řad odborníků ze sociálních služeb, lékařů, úředníků státní správy a členů odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, která byla ustavena při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZP) Úřadu vlády České republiky.

Číst více

Konference o rozvoji sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo již druhou konferenci projektu Rozvoj systému sociálních služeb, který řeší budoucnost a rozvoj sociálních služeb formou návrhů a doporučení pro legislativní a metodické změny, které by měly přispět k celkovému zkvalitnění této oblasti.

Jedním z klíčových témat, které na konferenci zaznělo, je péče o osoby s poruchou autistického spektra. Mluvilo se o činnostech probíhajících v rámci odborných skupin zaměřených na řešení této problematiky a o jejich konkrétních výstupech a jaký dopad budou mít na současný stav.

Číst více

Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen v ČR

Třetina žen v České republice zažila nejméně jednou v životě případ domácího násilí nebo nějakou z forem sexuální obtěžování. Na veřejnosti se o tomto problému příliš nemluví. MPSV se proto snaží začlenit tuto oblast do systému sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby, která bude předcházet domácímu násilí a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly. 
Číst více