Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo již druhou konferenci projektu Rozvoj systému sociálních služeb, který řeší budoucnost a rozvoj sociálních služeb formou návrhů a doporučení pro legislativní a metodické změny, které by měly přispět k celkovému zkvalitnění této oblasti.

Jedním z klíčových témat, které na konferenci zaznělo, je péče o osoby s poruchou autistického spektra. Mluvilo se o činnostech probíhajících v rámci odborných skupin zaměřených na řešení této problematiky a o jejich konkrétních výstupech a jaký dopad budou mít na současný stav.

Dalším tématem, kterému se konference věnovala, je aktuálně velmi řešená problematika Evropského nařízení GDPR, kde jsme se věnovali jeho uplatněním v sociální politice, současnému stavu a otázkám bezpečnosti.

Zaměření konference a prezentace jednotlivých příspěvků:

Konference se uskutečnila 6. září 2018, v prostorách Hotelu Pramen, v Praze na adrese Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha 9 a byla určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné veřejnosti.

Tato akce byla realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, a byla pro účastníky zdarma.

Pozn: Na konferenci proběhla foto a video dokumentace celé akce za účelem prezentace projektu Rozvoj systému sociálních služeb a Ministerstva práce a sociálních věcí.