Konference s tématem genderově podmíněného násilí se konala v návaznosti na podepsání Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám, domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Česká republika tuto úmluvu podepsala dne 2. 5. 2016. I přes podepsání je však toto téma mezi poskytovateli sociálních služeb a veřejností doposud nové, až někdy neznámé. Proto jedním z cílů konference bylo seznámit s tématem genderově podmíněného násilí, jak širokou veřejnost, tak
i poskytovatele sociálních služeb, zástupce odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupce krajských úřadů, a tím napomoci k vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv.

Neméně podstatným důvodem byl i probíhající proces implementování problematiky genderově podmíněného násilí do systému sociálních služeb prostřednictvím novely zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Konkrétně se jedná o seznámení s novou sociální službou – „Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím“. Tato služba by měla přinést kvalitnější a efektivnější pomoc obětem a nový přístup, který umožní tento fenomén a jeho negativní důsledky řešit.

Díky nové sociální službě je nutné se věnovat i tématu úspěšné identifikace a rozpoznání právě této nepříznivé sociální situace a jak při nepříznivé sociální situaci postupovat s aktéry v systému sociálních služeb. Konference ke genderově podmíněnému násilí byla tedy také realizována proto, aby zainteresovaných subjektům přinesla vhled do tohoto tématu a rady, jak v těchto případech postupovat.

V rámci konference se téma genderově podmíněného násilí probere ze všech možných pohledů.

  • Obecná rovina, kde se zaměříme na Ratifikaci Istanbulské úmluvy, její význam
    a přínos.
  • Sociální kontext, ve kterém si představíme Fenomén zvaný Genderově podmíněné násilí, novou sociální službu, identifikujeme Genderově podmíněné násilí jako nepříznivou sociální situaci a nástroj pro identifikaci a řešení Genderově podmíněného násilí.
  • Filozofická a sociologická rovina, kde si projdeme příklady genderově podmíněného násilí v sociálních službách, jejich příčinu a následky.
  • Trestně právní rovina, u které se zaměříme na podstatu a důsledky genderově podmíněného násilí

Díky implementaci problematiky genderově podmíněného násilí do systému sociálních služeb se Ministerstvo práce a sociálních věcí řadí mezi vedoucí nositele této agendy v České republice.

Konference byla realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Fotodokumentace
Videozáznam
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.