Ministerstvo práce a sociálních věcí 28. listopadu 2022 uspořádalo závěrečnou konferenci projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Účastníci měli možnost seznámit se s plánovanými změnami v systému sociálních služeb a konkrétními výstupy, které byly v průběhu realizace projektu vytvořeny.

Konference proběhla prezenční i online formou. 

Reference k průběhu konference od jejích účastníků je možné nalézt na ZDE

Záznam z konference bude k dispozici při další plánované aktualizaci

Naplnění účasti na konferenci

Prezenční forma 100%
Online forma 36%

Místo konání konference: Grand Majestic Hotel Prague

Truhlářská 16, 110 00 Petrská čtvrť, Praha 1

google maps

Připravované změny v systému sociálních služeb

9:00 – 9:15 – Úvodní slovo a zahájení konference

9:15 – 10:00 – Představení připravovaných změn systému sociálních služeb

10:30 – 10:55 – Návrh změny typologie sociálních služeb

10:55 – 11:20 – Pojetí kvality v sociálních službách

11:20 – 11:45 – Personální standard

Ohlédnutí se za realizací a výstupy projektu RSSS

13:20 – 13:50 – Výstupy a zhodnocení projektu RSSS

13:50 – 14:20 – Metodika transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory

14:35 – 15:05 – Metodika požární ochrany v pobytových zařízeních sociálních služeb

15:05 – 15:35 – Sociální služba přátelská k LGBTI+ klientům

15:35 – 16:25 – Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR a Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím a genderově podmíněným násilím

Konference byla určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné veřejnosti.

Konference byla realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte organizátory konference:
e-mail: rsss@mpsv.cz

 

Dokumenty ke stažení: