Ministerstvo práce a sociálních věcí vás zve na závěrečnou konferenci projektu Rozvoj systému sociálních služeb, která se uskuteční 28. listopadu 2022 od 9:00 do 16:30 hodin.

Účastníci budou mít možnost seznámit se s plánovanými změnami v systému sociálních služeb a konkrétními výstupy, které byly v průběhu realizace projektu vytvořeny.

Konference bude probíhat prezenční i online formou. Prezenční forma je omezena kapacitou sálu pro 100 osob. Link pro sledování online formy bude zaslán přihlášeným účastníkům do 28. 11. 2022 a uveden na webových stránkách projektu v den konání konference.

Přihlášení na konferenci:

Registrace na konferenci – online – Registrace uzavřena. 

Registrace na konferenci – prezenční forma – Registrace uzavřena. 

 

LINK PRO SLEDOVÁNÍ KONFERENCE NALEZNETE ZDE

Konferenci je možné sledovat také z Vašich mobilních zařízení skrze aplikace Eventee.

Aplikaci je možné stáhnout a nainstalovat pomocí QR kódu:

 

Důležité informace:

  • V případě, že po Vás odkaz pro sledování konference, nebo aplikace budou požadovat přihlášení, použijte možnost PŘESKOČIT (umístěno pod řádkem pro vyplnění hesla). Konference nevyžaduje přihlášení pro online sledování.
  • Při sledování konference prosíme všechny účastníky, aby své dotazy vkládaly k aktuálnímu panelu, tedy ten, který zrovna probíhá. Z technických důvodů není možno zodpovědět dotazy položené v panelech, které již proběhly.

Naplnění účasti na konferenci

Prezenční forma 100%
Online forma 36%

Místo konání konference: Grand Majestic Hotel Prague

Truhlářská 16, 110 00 Petrská čtvrť, Praha 1

google maps

Připravované změny v systému sociálních služeb

9:00 – 9:15 – Úvodní slovo a zahájení konference

9:15 – 10:00 – Představení připravovaných změn systému sociálních služeb

10:30 – 10:55 – Návrh změny typologie sociálních služeb

10:55 – 11:20 – Pojetí kvality v sociálních službách

11:20 – 11:45 – Personální standard

Ohlédnutí se za realizací a výstupy projektu RSSS

13:20 – 13:50 – Výstupy a zhodnocení projektu RSSS

13:50 – 14:20 – Metodika transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory

14:35 – 15:05 – Metodika požární ochrany v pobytových zařízeních sociálních služeb

15:05 – 15:35 – Sociální služba přátelská k LGBTI+ klientům

15:35 – 16:25 – Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR a Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím a genderově podmíněným násilím

Konference je určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné veřejnosti.

Konference je realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Pozn: Na konferenci bude probíhat foto a video dokumentace celé akce za účelem prezentace projektu Rozvoj systému sociálních služeb a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobný program konference ke stažení níže. MPSV si vyhrazuje právo na změnu programu. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte organizátory konference:
tel.: (+420) 725 950 611, mail: rsss@mpsv.cz

 

Dokumenty ke stažení: