Nejste pro nás neviditelní…

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím projektu Rozvoj systému sociálních služeb (RSSS) realizuje osvětovou kampaň k tématu sociálních služeb pro cílové skupiny se specifickými potřebami, a to konkrétně pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a osoby s Parkinsonovou nemocí. MPSV již dlouhodobě vytváří prostředí pro zvyšování dostupnosti sociální služeb pro cílové skupiny se specifickými potřebami. V tuto chvíli byly dokončeny konkrétní výstupy k dvěma z těchto cílových skupin, které uvádíme výše a které jsou tématem této osvětové kampaně.

V budoucnu MPSV plánuje nadále pracovat na výstupech, které se budou týkat dalších specifických cílových skupin.

Heslem naší osvětové kampaně je sdělení „Nejste pro nás neviditelní“ vyjadřující důležitost, kterou MPSV tomuto tématu věnuje.

Napsat nám můžete zde nebo na e-mailovou adresu: rsss@mpsv.cz