Jedním z cílů projektu Rozvoj systému sociálních služeb je připravit řešení materiálně-technického zajištění a personálního zabezpečení sociálních služeb, vytvořením „Materiálně-technického a personálního standardu sociálních služeb pro osoby s PAS“. Ten bude mít podobu metodického doporučení pro poskytovatele sociálních služeb a krajské registrátory. Na jeho podobě pracuje expertní skupina, která je složena z řad odborníků ze sociálních služeb, lékařů, úředníků státní správy a členů odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, která byla ustavena při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZP) Úřadu vlády České republiky.

Do této doby proběhlo již 7 jednání pracovní skupiny a nyní je připraven návrh metodiky, ke kterému probíhá vnitřní připomínkové řízení. Návrh obsahuje jak vymezení cílové skupiny, tak i popis prostředí, lokality pro poskytování služeb, doporučené počty klientů, a především počet a odbornost potřebného personálu pro kvalitní poskytování sociálních služeb osobám s PAS.

Experti pracovní skupiny vychází z toho, že mezi lidmi s autismem žijí lidé, kteří potřebují od lidí kolem sebe nízkou míru podpory i lidé, kteří vyžadují vysokou míru podpory. Samotný autismus není rozhodující pro míru podpory. Rozhodující je chování člověka s autismem. Pro stanovení míry podpory je důležité, nakolik je člověk s autismem schopný zapojit se do společnosti, nakolik je člověk s autismem sám sobě nebo pro okolí ohrožující a nakolik okolí vyhodnocuje jeho chování jako obtěžující. U části osob s PAS se častěji, než v běžné populaci, setkáváme s vyšší mírou agresivity, kterou ubližují sobě i druhým, destruktivního, nepřizpůsobivého, opakujícího či jinak nadměrně zatěžujícího chování pro samotného klienta i pečující osoby. Z tohoto důvodu je navrhovaný dokument zaměřený na zabezpečení sociálních služeb pro osoby s PAS a jinými pervazivními vývojovými poruchami, spojenými s chováním vyžadujícím vysokou míru podpory a způsob jejího posouzení. V dokumentu jsou stanovena také kritéria, v jakých případech bude potřeba vyšší míra podpory pro specifikaci materiálně-technického a personálního nastavení sociálních služeb i jejich způsob posouzení.

Materiál nastavuje optimální podobou jednotlivých druhů sociálních služeb dle jejich forem (terénní, ambulantní, pobytové). Obsahuje:

  • popis lokality pro poskytování sociálních služeb,
  • doporučenou kapacitu sociálních služeb, tedy počty klientů v jedné místnosti, v jednom pokoji, domácnosti i objektu.
  • nastavení specifických stavebně-technických podmínek pro určité sociální služby
  • personální zabezpečení sociálních služeb, tedy minimální standard – počty a odbornost potřebného personálu pro kvalitní poskytování sociálních služeb osobám s PAS.
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.