Pracovní skupina klíčové aktivity 5 – Registrace a nelegálně poskytované sociální služby

Cílem pracovní skupiny je vytvoření „Návrhů opatření pro efektivnější řešení výskytu nelegálně poskytovaných sociálních služeb“ (dále jen „Návrhy opatření“), který navrhne komplexní řešení dané problematiky a bude se zabývat otázkou, jak postupovat vzhledem k již existujícím nelegálně poskytovaným službám v ČR, jak efektivně a rychle řešit situaci klientů v nelegálně poskytovaných službách a jak jim předcházet. Na těchto návrzích bude pracovat expertní tým.

„Návrhy opatření“ bude vycházet z výstupů komparativní studie, informací získaných na pracovních cestách („Zprávy ze zahraničních cest“) a z dalších aktuálních informací z této oblasti (aktuální dění a stav v ČR).

Po dokončení bude tento dokument uveřejněn na webových stránkách projektu a MPSV, a bude primárně určen pro relevantní pracovníky státní správy a samosprávy, v jejichž působnosti nelegální služby vznikají a kteří tak získají „návod“, jak k nelegálním službám přistupovat. Návrhy legislativní povahy budou sloužit jako podklady k novele zákona a návrhy nelegislativní povahy budou tvořit metodická doporučení.