Pracovní skupina k problematice vytvoření materiálně technického a personálního standardu sociálních služeb pro osoby s PAS

Po rozšíření aktivity projektu byla vytvořena nová pracovní skupina, která svou činnost zahájila 1. listopadu 2017 svým prvním setkáním. Pracovní skupina je složena z řad odborníků ze sociálních služeb, lékařů, úředníků státní správy a členů odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, která byla ustavena při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZP) Úřadu vlády České republiky. Cílem této skupiny je vytvořit návrh materiálně technického a personálního standardu pro cílovou skupinu osob s PAS. Konečný výstup bude mít formu legislativního či metodického doporučení pro poskytovatele sociálních služeb a krajské registrátory.

Pracovní skupina se zejména zaměřuje na nastavení optimální podoby jednotlivých druhů sociálních služeb dle jejich forem (terénní, ambulantní, pobytové), ve kterých řeší hlavně:

  • definování cílové skupiny,
  • popis lokality pro poskytování sociálních služeb,
  • doporučenou kapacitu sociálních služeb, tedy počty klientů v jedné místnosti, v jednom pokoji, domácnosti i objektu,
  • nastavení specifických stavebně-technických podmínek pro určité sociální služby,
  • personální zabezpečení sociálních služeb, tedy minimální standard – počty a odbornost potřebného personálu pro kvalitní poskytování sociálních služeb osobám s PAS,