Metodické dny jsou určeny pracovníkům veřejné správy (tj. pracovníkům obecních úřadů, krajských úřadů, úřadů práce) a poskytovatelům soc. služeb, jejichž předmětem je prohloubení znalostí v oblasti alternativní a augmentativní komunikace.  Tato setkání zajistí přenos nástrojů AAK do praxe, podpoří jejich využívání pracovníky ze soc. služeb a veřejné správy pracujícími s osobami PAS a demencí a přispějí ke sdílení dobré praxe v této oblasti

Zaměření metodického dne: Osoby s demencí 

 • Přenos nástrojů AAK do praxe
 • Podpora využívání nástrojů a metod AAK pracovníky ze sociálních služeb
 • Sdílení dobré praxe

Adresa konání akce: MPSV, Na Poříčním právu 1/376‘, 128 01 Praha 2 (zasedací místnost KLUB – přízemí)

Čas akce: 9:30 – 15:30

Lektor: Jiřina Kafková

 

 

Poslední 3 volná místa na termín 2. 12. 2022

Kapacita akce 20 míst – Přihlášení na metodický den zde

Zaměření metodického dne: Osoby s poruchou autistického spektra

 • Přenos nástrojů AAK do praxe
 • Podpora využívání nástrojů a metod AAK pracovníky ze sociálních služeb
 • Sdílení dobré praxe

Adresa konání akce: MPSV, Na Poříčním právu 1/376‘, 128 01 Praha 2 (zasedací místnost KLUB – přízemí)

Čas akce: 10:30 – 16:30

Lektor: Bohdana Herzánová

 

Kapacita metodického dne naplněna

Kapacita akce 20 míst – Přihlášení na metodický den zde

Zaměření metodického dne: Osoby s demencí 

 • Přenos nástrojů AAK do praxe
 • Podpora využívání nástrojů a metod AAK pracovníky ze sociálních služeb
 • Sdílení dobré praxe

Adresa konání akce: MPSV, Na Poříčním právu 1/376‘, 128 01 Praha 2 (zasedací místnost KLUB – přízemí)

Čas akce: 9:30 – 15:30

Lektor: Jiřina Kafková

 

Kapacita metodického dne naplněna

Kapacita akce 20 míst – Přihlášení na metodický den zde

Zaměření metodického dne: Osoby s poruchou autistického spektra

 • Přenos nástrojů AAK do praxe
 • Podpora využívání nástrojů a metod AAK pracovníky ze sociálních služeb
 • Sdílení dobré praxe

Adresa konání akce: MPSV, Podskalská 19, 128 01 Praha 2 (zasedací místnost 2. patro č. 218)

Čas akce: 10:30 – 16:30

Lektor: Bohdana Herzánová

 

Kapacita metodického dne naplněna

Kapacita akce 20 míst – Přihlášení na metodický den zde

Metodické dny jsou realizovány v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Pozn: Na místě bude probíhat foto a video dokumentace celé akce za účelem prezentace projektu Rozvoj systému sociálních služeb a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobný program bude účastníkům zaslán na uvedený e-mail při přihlášení. MPSV si vyhrazuje právo na změnu programu. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte organizátory:
e-mail: erika.zezulova@mpsv.cz