Individuální projekt MPSV – Rozvoj systému sociálních služeb

Od ledna 2016 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí individuální projekt „Rozvoj systému sociálních služeb“, který je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je zkvalitnění a rozvoj dílčích oblastí systému soc. služeb s důrazem na jejich efektivnější aplikaci v praxi. Jedná se především o oblasti registrace soc. služeb a nových typů soc. služeb. V oblasti rozvoje je projekt zaměřen na vývoj alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v systému sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu je podpořit dostupnost soc. služeb vůči jejich uživatelům prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí pro jejich poskytování. Konkrétně bude projekt zaměřen na rozvoj, podporu a zavedení do praxe výstupů ze systémových projektů a koncepční činnosti týkající se sociálních služeb a návazné problematiky související s její aplikací.


Aktivity projektu:

KA 01 Proces vstupu uživatelů do sociálních služeb a zhodnocení/přiznání nároku na jejich poskytování

KA 02 Rozvoj Informačního systému na sledování sociálních jevů

KA 03 Nové druhy sociálních služeb

KA 04 Úprava bezpečnosti pracovníků poskytujících sociální služby z pohledu jejich zdraví

KA 05 Registrace a nelegálně poskytované sociální služby

KA 06 Nástroje a metody podpory pro osoby se zdravotním postižením s potřebou specifických způsobů komunikace

KA 07 Podpora legislativních a metodických změn v systému sociálních služeb

KA 08 Řízení projektu

KA 09 PR – Osvěta projektu

KA 10 Podpora a rozvoj deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

KA 11 Monitoring deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb a tvorba souvisejících analýz