Klíčová aktivita 03 se zabývá aplikací změn po přijetí novely zákona o sociálních službách do systému sociálních služeb. Hlavním úkolem aktivity je eliminace problémů při implementaci nové právní úpravy, které by mohly mít negativní dopad především na uživatele sociálních služeb či zájemce o služby. Se změnami, které systém přináší, je nutné seznámit různé aktéry v systému sociálních služeb. Jednou z nejdůležitějších cílových skupin jsou poskytovatelé sociálních služeb. Další důležitou skupinou jsou zástupci státní správy a samosprávy. Se zástupci státní správy bude probíhat nejenom seznámení se změnami, které přináší novela zákona o sociálních službách ale i konzultace o aktuálních problémech, které změny v systému přináší. Dále se v rámci aktivity počítá se stážemi pro pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí u poskytovatelů sociálních služeb. Účelem stáží je, aby pracovníci, kteří nepracují přímo v oblasti poskytování sociálních služeb, získali o této sféře aktuální, případně širší podvědomí, aby při tvorbě dokumentů dokázali lépe hodnotit jejich praktický dopad a seznámení se v praxi s aktuálními nedostatky v systému sociálních služeb. Poslední částí aktivity je vytvoření analýzy, která se zaměří na dostupnost specializovaných sociálních služeb osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR.

V rámci aktivity jsou naplánovány tyto aktivity

  1. Semináře pro krajské metodiky sociálních služeb a registrátory
  2. Stáže u poskytovatelů sociálních služeb
  3. Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR
  4. Oponentský posudek k Analýze

Výstupy KA 03

  • Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR
  • Zprávy o průběhu stáže a plnění stanovených cílů
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.