Klíčová aktivita 04 se zabývá tématem zhodnocení rizik a potřebou úpravy bezpečnosti pracovníků poskytujících sociální služby z pohledu jejich zdraví. Vychází se ze skutečnosti, že současná ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků sociálních služeb, například proti infekčním onemocněním při poskytování sociálních služeb, je nerovnoměrná a vyžaduje lepší metodickou/právní úpravu. Problematika zasahuje pracovníky všech forem poskytovaných sociálních služeb (pobytové, ambulantní, terénní), proto při všech formách poskytování sociálních služeb musí být definovány a zavedeny určité mechanismy na ochranu zdraví a bezpečnosti jak pracovníků, tak dalších uživatelů služby.

V rámci aktivity budou revidována/posuzována aktuálně definovaná opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, a to především v pobytových službách s rozšířením na pracovníky ambulantních a terénních služeb.

Aktivita se současně bude zabývat i posouzením, zda je třeba legislativní úpravy bezpečnosti práce v sociálních službách, např. ustanovením povinností pro zaměstnavatele apod.

Do aktivity jsou z cílových skupin zapojeni především poskytovatelé sociálních služeb a pracovníci veřejné správy, a to prostřednictvím provedeného dotazníkového šetření a členstvím v expertním týmu.

Cíle KA 04

Vytvořit metodický dokument „Návrh řešení bezpečnosti pracovníků poskytujících sociální služby z pohledu jejich zdraví“ shrnující hlavní bezpečnostní a zdravotní rizika při poskytování sociálních služeb s návrhem opatření pro jejich řešení.

Výstupy KA 04

  • Analýza podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při poskytování sociálních služeb
  • Návrh řešení bezpečnosti pracovníků poskytujících sociální služby z pohledu jejich zdraví
  • Komparativní analýza praxe v oblasti požární ochrany a řešení krizových situací v zařízeních pobytových sociálních služeb komunitního a ústavního charakteru v ČR
  • Metodické doporučení pro řešení oblasti požární ochrany a řešení krizových situací v zařízeních pobytových sociálních služeb
  • Identifikace potřebných změn stavebního zákona v kontextu registračních podmínek a bezpečnosti
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.