Klíčová aktivita 05 se zabývá možnostmi řešení nelegálně poskytovaných sociálních služeb v ČR.   Velmi úzce koresponduje s aktivitou projektu KA 3 „Podpora zavedení nových druhů sociálních služeb a nových zákonných povinností nejen v oblasti registrace do praxe“, a to skrze vzdělávání dotčených pracovníků.

Současně pomůže naplnit opatření Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025 tím, že budou metodicky nastaveny a zpřísněny kontrolní a sankční mechanismy vůči nelegálním sociálním službám, na které v současné době již existují některé nástroje pro jejich odhalování a postih (viz například Doporučený postup č. 2/2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb zpracovaný odborem sociálních služeb MPSV, nebo již vydané stanovisko veřejné ochránkyně práv k neregistrovaným pobytovým službám). Praxe však ukazuje, že tato situace je nedořešená a tento jen nadále trvá,  proto je nutné najít komplexní řešení.

Cíle KA05

  1. Vytvořit vzdělávací materiály pro cílovou skupinu (poskytovatele sociálních služeb
    a pracovníky registračního orgánu).
  2. Realizovat semináře pro poskytovatele sociálních služeb, krajské metodiky a registrátory.
  3. Vytvořit „Návrh opatření pro systémové řešení výskytu nelegálně poskytovaných sociálních služeb v ČR“.

Výstupy KA 05

  • Komparativní studie situace v oblasti nelegálně poskytovaných sociálních služeb ve vybraných zemích EU
  • Vytisknuté vzdělávací materiály pro CS: brožurky, materiál zaměřený na oblast registrací
  • Zprávy ze zahraničních cest
  • Návrhy opatření pro efektivnější řešení výskytu nelegálně poskytovaných sociálních služeb
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.