Tato klíčová aktivita zastřešuje celkové administrativní vedení projektu, včetně jeho organizačního zajištění a odborné koordinace všech klíčových aktivit, a to prostřednictvím realizačního týmu za věcnou část, tak rovněž realizačního týmu za projektové řízení.

V rámci této klíčové aktivity budou prováděny administrativní činnosti týkající se zajištění realizace projektu:

 • komunikace s poskytovatelem dotace;
 • kontrola čerpání rozpočtu projektu;
 • příprava zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu;
 • administrace podstatných a nepodstatných změn v průběhu realizace projektu;
 • informování vedení MPSV o průběhu realizace projektu;
 • příprava zadávací dokumentace k VŘ; realizace VŘ;
 • komunikace s jednotlivými dodavateli služeb;
 • kontrola výstupů práce dodavatelů;
 • organizační zajištění vč. veškeré personální agendy spojené s realizačním týmem projektu, zajištění nákupu a vybavení kanceláře, kancelářských potřeb a materiálního vybavení jednotlivých pracovníků projektu;
 • odbornou koordinaci a řízení všech klíčových aktivit;
 • řízení rizik;
 • řízení a zajištění povinné publicity projektu;
 • archivace projektové dokumentace aj.

Kromě administrativních činností a činností, souvisejících s podporou realizačního týmu, bude součástí klíčové aktivity i činnost zaměřená na sebeevaluaci. Cílem této aktivity je systematické a objektivní vyhodnocení realizace projektu, a to jak v jeho průběhu, tak i po jeho ukončení.

error: Obsah je chráněn před kopírovaním.