V rámci KA 09 bude probíhat průběžné informování široké veřejnosti o výstupech projektu (o realizovaných a plánovaných změnách v systému sociálních služeb a dalších tematických výstupech projektu). Hlavní cílovou skupinou této kampaně jsou zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci samospráv, a to jak na úrovni ORP, tak krajů a další formální i neformální aktéři systému sociálních služeb (v souvislosti s realizací KA 02, KA 06, KA 07 a KA 10 se jedná o potenciální uživatele sociálních služeb, neformální pečovatele a osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené). Hlavním cílem této kampaně je podpořit úspěšnou implementaci změn v systému sociálních služeb u jednotlivých cílových skupin (KA 01, 03, 04, 05, KA 07) a podpořit dostupnost sociálních služeb mj. cílové skupiny se specifickými potřebami (napříč jednotlivými KA projektu).

Výstupy KA 09

  • Webové stránky projektu a informování prostřednictvím profilů MPSV na sociálních sítích.
  • Čtyři odborné konference (tři průběžné, jedna závěrečná).
  • Tři tiskové konference.
  • Dvacet osm článků v časopisech (s dopadem na odbornou/širokou veřejnost).
  • Dva rozhlasové a audiovizuální spoty v rámci mediálních kampaní projektu
  • Informační plakáty
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.