Klíčová aktivita 10 se zabývá tématem deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR. Hlavním cílem této aktivity je podpořit nabídku sociálních služeb komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením tvorbou systémových doporučení/nástrojů a metodické podpory všech zainteresovaných aktérů vč. veřejnosti.

Její realizace vychází z usnesení vlády ČR ze dne 21. února 2007, v rámci kterého byl pod č. 127 přijat materiál „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, jehož hlavním cílem je podpořit a usnadnit cestu poskytovatelům i zřizovatelům pobytových služeb v přirozeném procesu humanizace sociálních služeb. Dále tato aktivita podporuje a plní dílčí opatření z Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025.

Cíle KA 10

  1. Poskytovat metodickou podporu a zvyšovat povědomí o procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb prostřednictvím akcí pro odborníky / širokou veřejnost nebo poskytováním konzultací
  2. Zpracovat „Doporučený postup transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory“
  3. Vytvořit „Strategii aplikace asistivních technologií v oblasti deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb“

Výstupy KA 10

  • Průběžné Hodnocení/revize hodnocení dle znaků a vodítek deinstitucionalizace
  • Odborný podklad pro tvorbu doporučeného postupu MPSV na pravidelné hodnocení dle znaků a vodítek
  • Průběžné Hodnocení procesu deinstitucionalizace z pohledu poskytovatelů sociálních služeb
  • Souhrnná zpráva z Hodnocení procesu deinstitucionalizace z pohledu poskytovatelů sociálních služeb
  • Metodika/doporučený postup transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory
  • Strategie aplikace asistivních technologií v oblasti DI a transformace sociálních služeb
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.