Klíčová aktivita 11 se zabývá tématem deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR. Hlavním cílem této aktivity je podpořit nabídku sociálních služeb komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením tvorbou systémových doporučení/nástrojů a metodické podpory všech zainteresovaných aktérů vč. veřejnosti.

V rámci KA 11 budou realizovány dvě studie/analýzy a dále bude probíhat monitoring deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. Potřeba monitorovat průběh deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb vyplývá z opatření A.1.2 „Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025“. Dále bude monitoring realizován v souladu s cíli stanovenými v „Akčním plánu pro deinstitucionalizaci pro období 2020-2022“.

V klíčové aktivitě bude rovněž řešena problematika zajištění zdravotní péče v sociálních službách komunitního charakteru a problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb.

Cíle KA 11

  1. Průběžně monitorovat proces deinstitucionalizace na území ČR
  2. Vytvořit „Komparativní analýzu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě“
  3. Vytvořit dokument s názvem „Zajištění zdravotní péče v sociálních službách komunitního charakteru“

Výstupy KA 11

  • Zprávy z průběžného plnění Akčního plánu pro deinstitucionalizaci
  • Vyhodnocení průběhu transformace za období červenec 2020 až prosinec 2021
  • Komparativní analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě
  • Zajištění zdravotní péče v sociálních službách komunitního charakteru
  • Návrh řešení v oblasti strategického směřování transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.