Individuální projekt MPSV – Rozvoj systému sociálních služeb

Od ledna 2016 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí individuální projekt „Rozvoj systému sociálních služeb“, který je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je zkvalitnění a rozvoj dílčích oblastí systému soc. služeb s důrazem na jejich efektivnější aplikaci v praxi. Jedná se především o oblasti registrace soc. služeb a nových typů soc. služeb, dále deinstitucionalizaci a transformaci soc. služeb. Projekt je též zaměřen na větší ochranu pracovníků v systému sociálních služeb a na vývoj nástrojů alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v systému sociálních služeb. Bližší informace k deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb je možné nalézt i na webových stránkách www.trass.cz, které jsou pod správou projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu je podpořit dostupnost soc. služeb prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí pro jejich poskytování a zajistit ochranu lidských práv a základních svobod jejich uživatelů a dalších potřebných osob.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2016 a předpokládané datum ukončení je 30. 6. 2022. Celkové způsobilé náklady projektu jsou 78 872 718,08 Kč.